EKOCID

Povodom dana planeta Zemlje
22. travnja 2021.

Produkcija: Histeria Nova, 2021.

VIDEO TRAILER

Informacije, prijave i upisi×
HISTERIA NOVA MARIJA ŠĆEKIĆ NOVOSTI KONTAKT [EN]

ONLINE PROGRAM ŠKOLA PRIRODNOG POKRETA TEATAR NOVOG POKRETA VERTIKALNI PLES BIENNALE
NOVOG POKRETA