School of Natural Movement Triangle Image

ESTINA PRIČA I KREATIVNA PRAKSA

Vrijeme: 25. travnja 2022.
Mjesto: Koncertni ured grada Zadra
Predavač: David Greeves
Pokrovitelji: Grad Zadar, Histeria Nova, Ministarstvo kulture RH

Nastavno na prvi susret Davida Greevesa i autorica albuma „BERBILI“ (Melita Ivković/Dina Bušić) iz 2021.godine, ovogodišnji dolazak gosp. Greevesa imao je svrhu predstaviti rad svoje kompanije Yskynna Vertical Dance CIO, Cornwall, UK kako bi se zajednički stvorila i približila ideja potencijalne suradnje na stvaranju audio-vizualnog spektakla prema istoimenom projektu/albumu. Yskynna ima poseban otisak rada s suradničkim projektima s profesionalnim vertikalnim plesačima, glumcima, lokalnim zborovima i zajednicom, stvarajući osjetljive reprezentacije lokalnih povijesnih narativa koji stvaraju vlasništvo i rezonanciju unutar zajednice.

Svrha predavanja je bila pokazati umjetničku i kulturnu vrijednost kreativnih suradnji ovakvog tipa koji pruža uvid u kreativni proces, od početnih ideje, razgovora s dionicima, procesa financiranja te kreativnu i umjetničku realizaciju završnog izvedbenog djela s naslijeđem projekta unutar lokalne zajednice.

Dogovoren je detaljan osvrt te otvorena mogućnost prijave projekta na međunarodne izvore financiranja za 2022-23 godine a svi nazočni pozvani su na radionicu „Koreografija borilačkih vještina“ u Centar za kulturu Đakovo u svrhu međuregionalne i međužupanijske kulturno-umjetničke suradnje u organizaciji Škole prirodnog pokreta Marije Šćekić.×
HISTERIA NOVA MARIJA ŠĆEKIĆ NOVOSTI KONTAKT [EN]

ONLINE PROGRAM ŠKOLA PRIRODNOG POKRETA TEATAR NOVOG POKRETA VERTIKALNI PLES BIENNALE
NOVOG POKRETA