KOREOGRAFIJA I OSNOVE PRODUKCIJE

Tečaj pod nazivom Koreografija i osnove produkcije dio je programa Škole prirodnih pokreta Marije Šćekić sa sjedištem u Zadru. Cilj tečaja nije naučiti polaznike kako da postanu koreografi već mentorskim načinom rada jedan-na-jedan približiti polazniku ideju o koreografiji kao zanatu, sustavnom procesu materijalizacije njegove apstraktne ideje u vizualno jasan, konkretan i skladan plesni pokret.

Koreografija predstavlja sam čin oblikovanja pokreta tijela u određene plesne cjeline a može se izražavati već definiranom plesnom notacijom ili vrlo subjektivnim rukopisom. Koreografija, također, podrazumijeva poznavanje određenih zakonitosti odnosno pravila kompozicijske strukture uključujući organsko jedinstvo pokreta tijela, ritmičku artikulaciju, temu, varijaciju i sl.

Tečaj Koreografija i osnove produkcije obrađuje sam proces izgradnje plesne konstrukcije od početne ideje do same realizacije scenske predstave prateći shematski grafički model plesne konstrukcije uz podrobno praktično objašnjenje ljudskog pokreta i harmonije kretanja kao umjetničke forme.

Nastava je koncipirana primjenom dvije temeljne koreografske metode koje podrazumijevaju improvizaciju i planiranu koreografiju detaljno obrađene po sistemu OFC-a (open form composition) koja je svojevrsni trademark koreografskog repertoara Marija Šćekić.

U svojoj osnovi, ovaj je program namijenjen plesnim umjetnicima u nastajanju, diplomiranim plesačima, plesnim učiteljima, voditeljima plesnih sastava koji žele usavršavanje u polju slobodne forme koreografiranja kao i nezavisne produkcije. Obrađuje se niz raznovrsnih procesa stvaranja uz prikaze grafičkih modela organizacije i strukture pokreta tijela koji se može koristiti za postavljanje plesnog umjetničkog djela.

Svi zainteresirani trebaju ispuniti prijavnicu.

CIJENA


Cijena: 80 € po terminu za profesionalne umjetnike
Termin: 90 minuta.

GALERIJA

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
×
HISTERIA NOVA MARIJA ŠĆEKIĆ NOVOSTI KONTAKT [EN]

ONLINE PROGRAM ŠKOLA PRIRODNOG POKRETA TEATAR NOVOG POKRETA VERTIKALNI PLES BIENNALE
NOVOG POKRETA