TIJELO I MOZAK

Predavanje za širu javnost o prirodi interdisciplinarne suradnje između koreografkinje Marije Šćekić i radiologa, dr. sc. Milana Radoša, docenta Hrvatskog Instituta za istraživanje mozga i voditelja laboratorija za funkcionalno oslikavanje mozga Poliklinike Neuron iz Zagreba, o procesu stvaranja plesne predstave Human Error.

OPIS

Ljudsko tijelo je biološki oscilator (tijelo koje vibrira) s mozgom (složenim sustavom električnih vibracija) i srcem, organom punim električnog napona. Svaki pokušaj odvajanja jednog od drugog pogrešan je koliko i prirodan (tipičan) za čovjeka.

Prema Antoniju Damasiju i njegovoj neuroznanstvenoj tezi „veza između emocija i razuma, u kojoj osjećaji predstavljaju temelj za racionalnu kontemplaciju i normalno društveno ponašanje“, početna je ideja koja je autoricu odvela na Polikliniku Neuron u Zagrebu u cilju znantvenog pojašnjenja plesne ideje u stvaranju predstave HUMAN ERROR. Magnetska rezonanca (MR) koristi snažna magnetska polja za poravnavanje atomskih jezgara u tjelesnim tkivima, a ovo predavanje predstavlja stručno polje rada radiologa dr. Milana Radoša koji se u suradnji sa Marijom Šćekić pozabavio traženjem odgovora na slijedeća pitanja:

  • Može li se glazbeni talent objektivno analizirati putem fMRI?
  • Kakva je emocionalna aktivnost mozga tijekom kreativnih procesa?
  • Što se događa u mozgu plesača kada on/ona zamišlja izvedbu u pokretu?
  • Kako utječe umjetnost na biologiju ljudskog mozga?
  • Postoje li biološki pokazatelji ljepote?
  • Koji su evolucijski korijeni umjetnosti?
  • Kakav je odnos kognitivnih i emocionalnih procesa u ljudskom mozgu tijekom stvaranja, izvođenja i doživljavanja umjetničkog djela?

VODITELJI

Milan Radoš je docent na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga od 1998. i voditelj laboratorija za funkcionalno oslikavanje mozga Poliklinike Neuron u Zagrebu sa završenim doktoratom na Sveučilištu MgGill u Montrealu, Kanadi. Glavno polje interesa: Funkcionalna magnetska rezonanca i traktografija.

Marija Šćekić je diplomirala koreografiju i suvremeni ples na Sveučilištu Concordia U Montrealu, Kanadi. Osnivateljica i voditeljica Histeria Nove od 2005. Autorica je niza interdisciplinarnih umjetničko-znanstvenih i edukativnih programa s naglaskom na plesnu umjetnost i prirodni, humani pokret čovjeka.

SUORGANIZATORI

Histeria Nova i Koncertni ured grada Zadra

Više inormacija na info@histerianova.com

RASPORED

VRIJEME: 30. ožujka 2020. u 19:00 sati
MJESTO: Kneževa palača, Multimedijalna dvorana, Zadar

Zbog situacije uzrokovane korona virusom COVID 19, novi datum održavanja radionice će biti objavljen uskoro!

GALERIJA

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
×
HISTERIA NOVA MARIJA ŠĆEKIĆ NOVOSTI KONTAKT [EN]

ONLINE PROGRAM ŠKOLA PRIRODNOG POKRETA TEATAR NOVOG POKRETA VERTIKALNI PLES BIENNALE
NOVOG POKRETA