UMJETNOST I PODVODNA EKOLOGIJA

1. dio: UMJETNOST I EKOLOGIJA PODMORJA
Voditeljica: Marija Šćekić • Histeria Nova

2. dio: PODVODNO ZVUČNO ZAGAĐENJE
Voditeljica: Nikolina Rako • Plavi Svijet, Institut za istraživanje mora

VRIJEME ODRŽAVANJA
08. lipnja 2021. – Svjetski Dan mora i oceana

1. DIO
Dupini i kitovi su u Jadranskom moru pod zakonskom zaštitom od 1995. Ovaj zakon zabranjuje bilo koji oblik uznemiravanja ovih morskih sisavaca ili ubijanja istih. Ipak, rezultati nedavnih studija pokazali su da jadranskim dupinima hitno treba dodatna zaštita.

2007. godine Marija Šćekić stvorila je multimedijalnu plesnu predstavu pod nazivom „Modulacija oblika“ nadahnut sustavom komunikacije morskih sisavaca s naglaskom na pjesmu Grbavog kita. Projekt je nastao u suradnji s Institutom Blue World za istraživanje i zaštitu mora s Malog Lošinja i Udrugom VAL iz Zagreba. Čak i u najčišćim vodama nemoguće je vidjeti više od 30 metara što će sigurno znati tko god se ikad obavio ronjenjem. Grbavim kitovima kao i dupinima zvuk je doslovno u funkciji i svojstvu vida bez kojih njihov život u velikim dubinama nebi bio moguć. Neke vrste koriste eholokaciju kao mehanizam komunikacije dok druge neprekidno mijenjaju svoj način oglašavanja kojeg čine specifične pjesme sastavljene od zvučnih koda. Tijekom proteklih 40 godina, kumulativno istraživanje širom svijeta otkrilo je podudarnost događaja NATO-vih sonarnih vježbi sa akutnom dekompresijskom bolesti kod oboljelih morskih sisavaca što je dokaz da sve veća zvučna zagađenja mora i svjetskih oceana imaju za posljedicu smrt mnogih ugroženih vrsta dupina i kitova, uključujući i dobrog dupina koji obitava u našem Jadranskom moru.

Spašavanje posljednjih Jadranskih dupina
Podvodna plesna pustolovina
Predstava inspirirana načinom komunikacije morskih sisavaca
MODULACIJA OBLIK 2

2. DIO
Predavanje se sastoji od uvodnog dijela u kojem se naglasak stavlja na pozadinsku buku koja je u moru stalno prisutna kao produkt različitih biotičkih i abiotičkih izvora zvuka pod morem. Objasniti će se način na koji kitovi koriste zvuk, što uključuje primjere zvukova koje neke vrste proizvode. Uz informacije o osjetljivosti na zvuk, objasnit će se i utjecaj buke na ove iznimno slušno osjetljive vrste. Poseban naglasak bit će stavljen na utjecaj antropogene buke, odnosno buke koja je proizvod različitih ljudskih aktivnosti na moru. Tijekom predavanja bit će reproducirano i prikazano mnoštvo fotografija i audio uzoraka uz zvukove različitih vrsta kitova.

Nikolina Rako predsjednica je i direktorica Znanstvenog programa Instituta za istraživanje mora i zaštite plavog svijeta iz Lošinja s doktoratom primijenjenih znanosti o moru (2012). Njeno je primarno područje rada istražiti učinke zagađenja podvodnom bukom na obalne populacije dupina, biologiju i ekologiju morskih sisavaca neinvazivnim metodama za procjenu obilja i utvrđivanje uporabe staništa. Od 2006. do 2012. godine radila je kao voditeljica istraživanja za Jadranski projekt dupin, koji uključuje prikupljanje i analizu podataka (uporaba neinvazivnih znanstvenih metoda: identifikacija fotografija, pasivne akustičke tehnike); pisanje izvještaja; pisanje znanstvenih radova; organizacija terenskog rada, mentoriranje studenata tijekom usavršavanja, koordinacija eko-volontiranja, osmišljavanje i provođenje tečajeva i radionica o istraživanju morskih sisavaca.

Dugoročni cilj predavanja o vezi UMJETNOST – EKOLOGIJA je podići svijest hrvatske javnosti o podvodnom zvučnom zagađenju, uzrokujući smrt mnogim kitovima i dupinima.

GALERIJA

1 / 1

Informacije, prijave i upisi×
HISTERIA NOVA MARIJA ŠĆEKIĆ NOVOSTI KONTAKT [EN]

ONLINE PROGRAM ŠKOLA PRIRODNOG POKRETA TEATAR NOVOG POKRETA VERTIKALNI PLES BIENNALE
NOVOG POKRETA